Regeneratywny Styl Życia

Naturalna Kultywacja Zdrowia

Kultywacja regeneratywnego stylu życia to interdyscyplinarna, wielokulturowa praktyka bycia w harmonii ze sobą samym i ze wszystkim co nas otacza.
To naturalne i proste sposoby życia, które pozwalają nam nie tylko przetrwać, ale osiągnąć granice swego potencjału i być nieodłączną częścią tego świata.
Regeneratywne style życia oparte są na obserwacji Natury i wzorcach ewolucyjnych wokół nas.

 Praktyka regeneratywnego stylu życia to odtworzenie naszych relacji z Naturą, naszym ciałem, naszym umysłem i tym co stanowi nasze pożywienie.

To zrozumienie i zaspokojenie naszych potrzeb biologicznych, fizjologicznych i duchowych.

 

 W naszej praktyce regeneratywnego stylu życia zawarte są elementy nauk Tao, Yogi, pradawnych kultur żyjących blisko natury, nowoczesnej nauki i duchowości ekologicznej.

Naszą pasją jest kreowanie swego życia, codzienna praktyka, upowszechnianie koncepcji prostoty, naturalnego podejścia do zdrowia, sprawności, odżywiania, kontaktu z naturą, wzmocnienia systemu immunologicznego. Propagujemy sposoby doświadczania bardziej zrównoważonego, pozytywnego, stabilnego stanu umysłu, prostych technik detoksyfikacji ciała i umysłu.
W naszej praktyce wykorzystujemy metody pochodzące zróżnych tradycji, technik zaczerpniętych z Jogi, Tai Chi, Qigongu, starożytnych praktyk przed rozwojem cywilizacji, naszych własnych eksperymentów w Naturze i nowych odkryć w środowisku naukowym.

photo

Przejdź do paska narzędzi